Az Európai Unió Tanácsa fontos jogszabályokat hagyott jóvá, amelyek az üvegházhatású gázok kibocsátásának további csökkentését célozzák. A döntés alapján 2050-re a fluorozott szénhidrogének (HFC-k) teljesen kivonásra kerülnek, és csökkenő uniós fogyasztási kvóta van előírva 2024 és 2049 között.

Az elfogadott jogszabály szigorú követelményeket vezet be, például betiltja az F-gázokat tartalmazó termékek forgalmazását az EU piacon. Ezen felül meghatározza az F-gázok használatának fokozatos megszüntetésére vonatkozó konkrét határidőket olyan területeken, mint a háztartási hűtés, a légkondicionálás és a hőszivattyúk. Ezen intézkedések részeként 2032-ig, illetve 2035-ig kell megszüntetni az F-gázok használatát különböző hűtési és légkondicionálási berendezésekben, továbbá a kapcsolóberendezésekben is előírások vannak meghatározva.

A Tanács egy másik rendeletet is elfogadott az ózonkárosító anyagok (ODS) kibocsátásának csökkentéséről. Ez a jogszabály a szigetelőhabokban történő visszanyerésre és újrahasznosításra vonatkozó követelményeket foglal magában, amely az EU-ban a fennmaradó ODS-kibocsátás fő forrása. A rendelet szigorú mentességeket is előír a gyógyszeriparban, vegyiparban, laboratóriumokban és tűzvédelemben történő felhasználásuk esetén.

A Tanács szavazásával lezárult az elfogadási eljárás, és a két rendeletet most az Európai Parlament is aláírja. A kihirdetésüket követő 20 nappal lépnek hatályba. Ez a lépés az EU részéről jelentős előrelépést jelent az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése terén, és fontos részét képezi az Európai Unió klímavédelmi törekvéseinek. A jogszabályok célja, hogy ösztönözzék az iparágakat az alternatív, környezetbarátabb technológiák alkalmazására, ezzel hozzájárulva a globális klímaváltozás elleni küzdelemhez. Az intézkedések elősegítik a fenntartható fejlődést és az ökológiai lábnyom csökkentését az egész Európai Unióban.